About

Sefydlwyd yr Ymgyrch ar Hydref 7fed 1986, i gefnogi’r Chwyldro Sandinista. Pan gorffenodd y Chwyldro yn 1990 parhaodd yr Ymgyrch i gefnogi pobl Nicaragua, gyda eu dymuniad am fywyd gwell mewn amgylchiadau mor galed a’r rhai yn ystod y Rhyfel Contra yn yr 80au.

Rydym yn parhau gyda ein cysylltiadau gyda undebau llafur, ymgyrchwyr a grwpiau cymunedol. Maent yn ymladd yn erbyn effeithiau 16 mlynedd o globaleiddioneo-rhyddfrydol, preifateiddio a chytundebau masnach rhydd, sy’n gwneud y cyfoeth mwy cyfoethog, a tlawd tlotaf byth. Rydym yn pwysleisio’r ennillion y LLywodraeth newydd Sandinista, mewn grym ers 2007, a rhai o’r her a phroblemau yn yr wlad.

Mae gennym cysylltiadau gyda’r Arfordir y Caribi, lle mae pobl cynhenid yn frwydro dros eu hiaithoedd a thir.

The Campaign was established on October 7th 1986 to support the Sandinista Revolution. When the Revolution came to an end in 1990 the Wales NSC continued to support the Nicaraguan people’s desire for a better life in circumstances just as hard as during the Contra War of the 1980′s.

We continue our links with trade unions, grassroots activists, campaigners and community groups. They struggle daily against the effects of 16 years of neo-liberal globalisation, privatisation and free trade agreements which make the rich richer and offer nothing to the poor. We also highlight the achievements of the new Sandinista government, in power since 2007, and some of the challenges and contradictions in the country.

We have links with Nicaragua’s Caribbean coast where indigenous people are fighting to hang on to their languages and land.

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s