noson el sueño evening

Mae’r Ymgyrch yn cynnal stondin yn noson arall El Sueño ar nos Sadwrn nesaf, yng Nghanolfan Technoleg Amgen ym Machynlleth. Gweler isod am fwy o fanylion.

The Campaign is running a stall in another El Sueño evening next Saturday night, in the Centre for Alternative Technology in Bangor. See below for more details.

Cuncumen poster dancing version 2014(1)ñ

Advertisements