iaith, tir a datblygu

Ar y ffordd i Kukra Hill. Llun: Christian Petersen

Ar ddechrau mis Medi siaradodd aelod yr Ymgyrch, Ben Gregory, mewn cynhadledd rhyngwladol a drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith. Rhannodd llwyfan gyda siaradwyr o Gymru, Gwlad y Basg, Cataluyna, Cwrdistan a Cholombia. Siaradodd Ben am effaith Deddf 445 ar hawliau tir pobl cynhenid Nicaragua. Am y tro cyntaf mae eu hawl i gynnal eu tir yn cymunedol wedi cael ei nabod yn y cyfraith. Am yr araith llawn gweler hyn. deddf 445

At the beginning of Sept a member of the Campaign, Ben Gregory, spoke in an international conference organised by Cymdeithas yr Iaith. He shared the platform with speakers from Wales, the Basque Country, Cataluyna, Kurdistan and Colombia. Ben spoke about the impact of Law 445 on the land rights of Nicaragua’s indigenous people. For the first time their right to hold their land communally has been recognised by law.

Adnoddau/Resources:

Advertisements