new from cawn

logocawn

One of our sister organisations has just published their most recent newsletter. Amongst the interesting articles in the Central America Women’s Network newsletter (see here ) are:

  • comprehensive coverage of the recent elections in Honduras, the threats and the fraud
  • unique links between Nicaraguan street traders and stallholders campaigning to save Newham market (see here)
  • a new film from Nicaragua, screened at last month’s London Feminist Film Festival (see here for more), En la casa, la cama y la calle

en la casa

Advertisements

newydd gan cawn

logocawn

Un o’n cyd-ymgyrchwyr ar Ganolbarth America newydd cyhoeddi ei gylchgrawn diweddar. Ymysg yr erthyglau diddordol yn Nghylchlythyr Rhwydwaith Merched Canolbarth America (gweler fan hyn ) yw:

  • llawer o sylw am yr etholiad diweddar yn Honduras, y bygythiadau a thwyll
  • cysylltiadau unigryw gan werthwyr stondinau stryd yn Nicaragua a stondinwyr sy’n ymgyrchu i amddiffyn marchnad Newham (gweler fan hyn)
  • ffilm newydd o Nicaragua, a ddangoswyd yng Nghwyl Ffilm Ffeministaidd Llundain y mis diwethaf (gweler fan hyn am fwy), En la casa, la cama y la calle

en la casa