Nicaragua 2018

Ein taith nesaf – 6 mis i fynd!

Our next visit – 6 months to go!

taflen 2018-001-001

taflen 2018-002-002

Advertisements

13eg ddirprwyaeth o gymru i nicaragua

Ar Chwefror 12, bydd criw o Gymry yn gadael tywydd oer Cymru am Ganolbarth America. Mae Ymgyrch Nicaragua Cymru yn anfon eu trydydd dirprwaeth ar ddeg i’r wlad y maent wedi bod yn ei chefnogi ers dros chwarter canrif.

Mae’r amserlen yn cynnwys cwrdd ag Aelod Seneddol Arfodir y Caribi ac ynweliad i Senedd Nicaragua; cyfarfodydd gyda mentrau cydweithredol; ymweliad 4 diwrnod i Bluefields a Pearl Lagoon ar Arfordir y Caribi, i drafod awtonomi a dwyieithrwydd; ymweliad 2 ddiwrnod i weld prosiectau bwyd mewn cymuned anhysbell gefn gwlad gyda Accion Medica Cristiana, partner Tearfund; ac ymweliad a Gwyl Farddoniaeth Granada.

Bydd y ddirprwyaeth hefyd yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng UNE, undeb sector cyhoeddus Nicaragua ac UNSAIN, ac yn ymweld â phrosiect Los Quinchos, sy’n gweithio gyda phlant y domen sbwriel ym Managua, i roi y rhodd ddiweddar mewn pedwar mlynedd o dros £24,000 o gefnogaeth.

“Mae bron i ugain mlynedd ers y ddirprwyaeth gyntaf” meddai un o’r trefnwyr, Ben Gregory o Benygroes. “Mae’n wych fod Cymru yn gallu anfon cymaint o griw, ac mae’n arwydd fod diddordeb ymysg pobl ifanc i rannu profiadau gyda gwlad fel Nicaragua.”

Mae Ben yn ymweld â’r wlad yn rheolaidd bob dwy flynedd ers cychwyn y 90au ond y tro hwn, mae ei deulu yn teithio gydag o. Mae David McKnight, o’r Wyddgrug, yn bur gyfarwydd â’r wlad hefyd, a bu’n byw yno am dros flwyddyn y llynedd. Aeth deng mlynedd ers i Sian Howys, gweithwraig gymdeithasol o Aberystwyth ac Angharad Tomos, awdures o Benygroes, ymweld a’r wlad, ac maent hwy yn edrych ymlaen at weld newid. “Dyma’r tro cyntaf inni gael ymweld â’r wlad dan Lywodraeth Sandinistaidd”.

Mae gweddill y criw i gyd yn ymwelwyr tro cyntaf, ac maent oll yn aelodau o Gymdeithas yr Iaith. Wedi cyfnod prysur yn trefnu raliau’r Cyfrif ac ymweliad â Carwyn Jones, bydd Colin Noseworthy, Swyddog Cyfathrebu Cymdeithas yr Iaith yn edrych ymlaen at weld y sefyllfa wleidyddol yn Nicaragua, a chael cwrdd â Johnny Hodgson Gweithio gyda Cyfeillion y Ddaear Cymru mae Haf Elgar, a’r amgylchedd yw ei diddordeb hi. Mae Sioned Haf wedi hen arfer teithio, ond nid yw wedi bod yn America Ganol o’r blaen. Myfyriwr ymchwil yw hi ym Mhrifysgol Bangor.

Wedi bod yn gweithio ar brosiect Y Bont yn ddiweddar, bydd yr awdures a’r bardd, Catrin Dafydd yn edrych ymlaen at saib o’i gwaith, a bydd yn adrodd rhai o’i cherddi mewn gwyl i feirdd yn Granada. Mae ei thaith hi dipyn yn wahanol.

Rhan o’r daith yw y ddirprwyaeth iddi hi ac Osian Rhys (o Gaerdydd, cyfieithydd) a Menna Machraeth (o Gaernarfon, gweithiwr Cymdeithas yr Iaith a chyn-gadeirydd y mudiad). Maent ar daith 2 fis o amgylch Canol America. “Bum yn Ne Affrica 2 flynedd yn ôl, ond hwn yw’r ymweliad cyntaf â chyfandir arall” meddai Menna.

Yr ieuengaf ar y daith yw Hedydd Ioan, 9 oed o Benygroes sydd yn cael ei brofiad cyntaf o hedfan hefyd. Dyma’r tro cyntaf i blentyn ddod ar ddirprwaeth. Ond gan mai yn Nicaragua y cyfarfu ei rieni, (Ben ac Angharad) mae’r wlad yn rhan o’i hanes.

Pan ofynnwyd iddo beth mae’n edrych ymlaen fwyaf ato, ateb Hedydd oedd “Gweld mwncis!”