cydweithfeydd nicaragua co-ops

Ar ol ein gwybodaeth am ein ymweliad nesaf i Nicaragua i weld cydweithfeydd, dyma erthyl gan Tortilla con Sal ar teleSUR Saesneg, sy’n esbonio am sut mae cydweithfeydd wedi datblygu ers amser Sandino – gweler fan hyn.

teleSUR

After our information about our next visit to Nicaragua, which focuses on co-ops, here’s an article from Tortilla con Sal on the teleSUR English website, which explains how co-ops have developed since the days of Sandino – see here.

 

Advertisements

nicaragua 2016

Ymweliad â Nicaragua-001-001


ymweliad cydweithredol 2016

Mis Chwefror 2016

Bydd ein taith nesaf i Nicaragua yn dra gwahanol. ‘Rydym wedi gosod thema y tro hwn, sef economi cydweithredol Nicaragua. Mae’r diddordeb mewn cydweithfeydd yn tyfu, yn Nicaragua ac yng Nghymru. Ers 2007 a Llywodraeth newydd y Sandinistas, mae nifer o gydweithfeydd wedi cynyddu o 1,500 i dros 4,500.

Mae gan Nicaragua hanes o gefnogi cydweithfeydd, ers y Chwyldro ym 1979. Mae gan lawer o’r cydweithfeydd masnach deg eu gwreiddiau ym mrwydr yr 80au. Un ohonynt yw SOPPEXCCA, sy’n darparu coffi’r ymgyrch, tecafé, drwy gydweithfa merched masnach deg organig. Mae’r ymgyrch yn credu mai tecafé yw’r coffi tecaf yng Nghymru (gweler fan hyn a fan hyn).

coffee5 (2)

Yn ogystal ag ymweld â chynhyrchwyr yn Jinotega, byddwn ni’n cael cyfarfodydd gyda’r prosiectau bwyd cydweithredol, fel y rhaglen zero hambre (dim llwgu) a phatios saludos (prosiect iard gefn iachus), sy’n sefydlu cydweithfeydd fel rhan o’i gwaith. Hefyd, byddwn yn trefnu cyfarfodydd gyda mudiadau sy’n gyfrifol am gefnogi cydweithfeydd, a’r weinyddiaeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sector, MEFCCA (Gweinyddiaeth Teuluoedd a’r Economi Cydweithredol – gweler fan hyn).

ang8

Bydd y daith yn darparu amser i weld pa wahaniaeth mae’r economi cydweithredol yn gallu ei wneud i’r tlotaf mewn cymdeithas, a chymaru’r sefyllfa yn ôl yng Nghymru (gweler fan hyn).

Byddwn ni’n treulio amser ar Arfordir y Mor Tawel ac Arfordir y Caribi, yn cynnwys Bluefields, lle mae’r Ymgyrch yn cefnogi prosiect cerddorol cymunedol.

new jerusalem meeting

Byddwn ni’n gorffen y daith yn Granada, i ymlacio! Granada yw dinas harddaf Nicaragua, gyda phensaerniaeth eithriadol ar lannau Llyn Cocibolca, ac yng nghysgod llosgfynydd Mombacho. Bydd cyfle hefyd i fwynhau golygfeydd trawiadol lagŵn folcanaidd Apoyo.

 

pix: david mcknight

Y costau am y bythefnos gyfan yw £600, sydd yn cynnwys llety, bwyd a theithio o fewn y wlad. Bydd angen talu am y tocyn awyren hefyd. Ar hyn o bryd, maent rhwng £600 a £700, a gallwn helpu i’w archebu.

Byddwn hefyd yn trefnu dydd paratoi i’r grŵp cyn y daith. Bydd hyn o gymorth i chi gael y budd mwyaf o’r ymweliad. ¡ Buen viaje!


cylchlythyrau ymgyrchoedd

Mae dwy o’n cyd-ymgyrchoedd wedi cynhyrchu cylchlythyrau yn ddiweddar. Mae’r cyntaf yn dod o ENCA (Environmental Network for Central America). Mae’n cynnwys sawl erthygl am Nicaragua – y gwrthdaro rhwng Nicaragua a Costa Rica ar eu ffiniau; gwaith gyda crwbanod y môr yn Los Zorros; a newyddion am y prosiect bambŵ yn La Fonseca.  Gweler ENCA Medi 2012 am y manylion.

Mae cylchlythyr Central America Report newydd ddod allan hefyd. Y tro hwn mae hanner y cylchgrawn yn trafod cydweithfeydd yn Nicaragua ac El Salvador, yn ogystal ag erthygl ar draddodiad Polyn Mai ym Mluefields, ac adolygiad o lyfr A Call to Conscience: the Anti Contra war campaign. Gweler CAR Gaeaf 2012 am y storiau i gyd.