cacao masnach deg / fairtrade cacao

ang6

Dyma Angela del Socorro Zelaya Jarquin. Mae hi’n 36, ac mae hi’n byw gyda ei compañero a dwy ferch, 11 oed a 13 mis. Mae hi’n byw yng nghymuned Santa Rosa, yn uchel ym mynyddoedd Jinotega. Mae 2 cydweithfa yn ei chymuned, ac mae hi’n aelod o un ohonynt, Co-operativa Jesus Rivera. Mae hi wedi bod yn aelod o SOPPEXCCA, y cydweithfa sy’n cyd-lynu’r cymdeithfeydd cymunedol, am 4 mlynedd. Mae hi’n tyfu cacao a choffi. Bydd Angela yn ymweld â Brystr ar gyfer Pythefnos Masnach Deg, a ffilmion ni cyfweliad gyda hi ar ran ein cyd-ymgyrchwyr.

Here’s Angela del Socorro Zelaya Jarquin. She is 36 years old, and lives with her compañero and two daughters, aged 11 years and 13 months, in the community of Santa Rosa, high in the mountains of Jinotega. There are two co-operatives in her community, and she is a member of one of them, Co-operativa Jesus Rivera. She has been a member of SOPPEXCCA, the co-op which co-ordinates the community co-ops, for four years. She grows cacao and coffee. Angela will visit Bristol during Fairtrade Fortnight, and we filmed an interview with her on behalf of our fellow campaigners.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s