tecafe – coffi tecaf cymru? dim problem!

coffee5 (2)Eudocia Gomez, aelod o gydweithfa Osman Martinez Torres, SOPPEXCCA

Y prif bwynt a wnawn am ein coffi – tecafé – yw mai hwn yw coffi tecaf Cymru. Ai gwir yw hyn? Gan gynhychwyr masnach deg ac organaidd SOPPEXCCA y daw’r coffi, ac mae’r tyfwyr yn derbyn premiwm am y tystysgrif hwn. Ond mae SOPPEXCCA hefyd yn talu premiwm ychwanegol – am lafur di-dal merched.

Daeth y datblygiad hwn gyda chynnyrch masanch deg arall o Nicaragua, sesame. Cychwynnodd Del Campo, sy’n trefnu cydweithfeydd sesame, drafodaethau gyda eu prif gwsmer, The Body Shop. Wedi peth ymchwil, daeth yn amlwg fod llafur di-dal y merched yn y co-ops yn cyfrannu llawer at y gwaith o gynhyrchu’r sesame. Wedi hyn, bu’r partneriaid yn trafod tâl fyddai’n cydnabod hyn.

coffee (2)

Clywodd SOPPEXCCA am hyn, a chwilio am ffyrdd eraill o gyflwyno’r egwyddor. Roedd yn cydfynd a’u polisi rhywiau (gender) sy’n ganolog i’w gwaith. Felly mae pwy bynnag sy’n prynu coffi SOPPEXCCA yn talu premiwm ychwanegol (5 sent y pwys) am lafur di-dal merched.

coffee6 (2)

Fodd bynnag, nid oedd hyn yn ddigon i SOPPEXCCA. Edrychodd y corff rheoli, a etholir gan y tyfwyr, ar ei holl broses i weld pwy gai’r budd mwyaf. Yr oedd yn amlwg mai yn y melinau sychu yr oedd y gwaith tymor byr ac ansefydlog, lle roedd y merched yn rhoi’r coffi ar felt symudol i dynnu y ffa drwg allan (gan sicrhau paned well o goffi inni). A dim ond gwaith am dri mis ydyw, yn ystod cyfnod y cynhaeaf.

coffee3 (2)

Penderfynodd tyfwyr SOPPEXCCA felly i grynhoi y premiwm hwn, a gaiff ei dalu i’r merched yn y felin sychu, gan gynyddu ei hincwm a’i diogewlch. Mae hyn yn ychwanegol at waith dyddiol SOPPEXCCA – hyfforddi, gweithdai, a rhaglenni penodol ar gyfer merched, megis atal canser ceg y groth.

ftima (2)

Mae’r modd hwn o gynyddu hyder wedi cael argraff ar y tu allan i’r gydweithfa. Fatima Ismael yw Cyfarwyddwr SOPPEXCA, a bydd yn ymweld â Chymru ym mis Gorffennaf. Meddai,

Daw’r merched yn fwy gweithgar yn eu cymunedau. Mae gwedd mwy cymdeithasol i’w bywydau, sy’n lleihau’r ofn a deimlir wrth gymryd swyddi mewn bywyd cyhoeddus. Maent yn derbyn swyddi o’r fath am y tro cyntaf yn eu bywydau.

Mae yna resymau penodol pam yr ydym yn falch o ddatgan mai tecafé yw coffi tecaf Cymru. Ddoe, buom yn cwrdd a chynhyrchwyr cacao, i gychwyn trafodaethau i werthu cacao tecaf Cymru. Unrhyw un efo syniad am enw?

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s