cryfhau cysylltiadau rhwng undebau

Cyfarfod gyda Domingo Perez, gydag Arely Lopez, ymwelydd i Gymru tair mlynedd yn ol

 

Cafodd yr ymgyrch y cyfke i gwrdd unwaith eto bore’ma Domingo Perez, Ysgrifennydd Cyffredinol UNE, undeb y sector cyhoeddus yn Nicaragua.

Disgrifiodd Domingo y cynnydd yn aelodaeth UNE ers ein ymweliad diwethaf yn 2013. Erbyn hyn mae’r UNE yn trefnu mewn 127 o’r 153 o gynghorau. Mae ganddynt aelodau yn y sector ynni, dwr a thelecyfathrebu. Yn diweddar, sefydlodd UNE undeb gyda gweithwyr y maes awyr, gyda 1,500 o weithwyr.

Dywedodd Domingo:

“Dan ni’n clir fod y llywodraeth yn ein llywodraeth ni. Ond nad ydy ein perthynas gyda’r sefydliadau yn perfaith. Dan ni’n gwybod fod rhai gweinyddwyr sy ddim yn credu mewn hawliau undeb llafur.”

Dros y 4 mlynedd diwethaf mae UNISON wedi bod yn cefnogi canolfan cyngor cyfreithiol yn y prifddinas, Managua. Rwan mae’r Ymgyrch wedi bod yn gweithio gyda UNE i ddatblygu cynnig i sefydlu rhywbeth tebyg ar Arfordir y Caribi. Byddwn ni’n teithio i Bluefields fory, i gynnal cyfarfod gyda UNE yno, a rhoi cyfraniad gan UNISON Ymlaen, cangen y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s