gweledigaeth loyw

gleaming vision

Mae’r Ymgyrch wedi bod yn gweithio ar fasnach deg am o leiaf 20 mlynedd. I ddweud y gwir, roedd y mudiad masnach deg yn dechrau go iawn yn yr wythdegau, trwy werthu coffi o Nicaragua. Yn y wlad, a llawer eraill, mae’r cysylltiad rhwng masnach deg a’r mudiad cydweithredol wedi bod yn gryf iawn. Gwelsom y cysylltiad unwaith eto yn 2013, pan gawsom gyfarfod i drafod yr economi gyd-weithredol yn Nicaragua (gweler fan hyn).

Mae’r cysylltiad rhwng tegwch a chydweithredu wedi bod yn amlwg ers sefydlwyd y mudiad cydweithredol 170 mlynedd yn ôl. Hefyd, mae’r berthynas rhwng y prynwyr a gweithwyr wedi bod yn ganolog i rannu buddion economi teg.

William-Hazell-portrait-300x199

Mewn llyfr newydd, William Hazell’s Gleaming Vision, mae Alun Burge yn edrych ar un o gwmniau cydweithredol yn Ne Cymru, Ynysybwl, a chyfraniad Hazell at y mudiad. Gweithiodd Alun am 5 mlynedd yn Nicaragua yn ystod yr wythdegau, ac mae’n disgrifio yr un agwedd o ‘drawsffurfio’ yn Ne Cymru yn ystod hanner cyntaf yr Ugeinfed Canrif a gwelodd yn Nicaragua. Ysgrifenodd:

“As the Ynysybwl Society owned shares in the co-operative businesses about which questions were being asked, there was a direct link between the consumers of Ynysybwl and the producers of North America, Asia and the Soviet Union. It was unavoidable to feel part of an international movement, as well as realising they were subject to the vagaries of international markets. These complimentary local, national and international activities were seen by Hazell as essential to the uilding of the Co-operative Commonwealth.”

Mae hyn yn adleisio geiriau Porfirio Zepeda, yn ystod ei hymweliad i Gymru yn 2001 i hyrwyddo coffi masnach deg o Nicaragua. Meddai:

“Gallwn newid y berthynas rhwng prynwyr a chynhyrchwyr, a’r berthynas rhwng prisiau, fel ei bod yn berthynas sydd yn caniatau i ni fyw.”

Mae’r Ymgyrch yn gobeithio lansio cyn bo hir eu dirprwyaeth nesaf i Nicaragua, i astudio yr economi cydweithredol yna.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s