13eg dirprwyaeth i nicaragua yn 2015

Y ddirprwyaeth Cymreig nesaf i Nicaragua – wythnos olaf mis Ionawr ac wythnos cyntag mis Chwefror 2015

Byddwch yn treulio eich tair noson gyntaf yn y brifddinas, Managua, dinas fywiog,ddi-drefn ac ar chwâl. Cewch siawns i setlo, cyfarfod trefnwyr cymunedol, mudiadau cymdeithasol, undebau llafur, i arfer efo cyflymder y wlad.Yna, byddwch yn hedfan i Bluefields, ar arfordir Caribi Nicaragua. Mae’n fyd gwahanol i Managua, yn llawer tlotach, ond yn llawer mwy hamddenol. Fe glywch Creole a Spaeneg ar y strydoedd, gyda pheth Rama a Miskitu o bryd i’w gilydd.

new jerusalem meeting

Pum noson fyddwch chi yn eu treulio yma, a chewch y siawns i fynd mewn cwch drwy fforest  law i Pearl Lagoon. Cewch weld sut mae pobl yr Arfordir yn brwydro dros eu hieithoedd a hunan lywodraeth, yn ogystal ag ymweld â phrosiectau cerdd a bwyd arloesol.

Nôl i Managua wedyn am noson, ac yna i Granada i ymlacio! Granada yw dinas harddaf Nicaragua, gyda phensaerniaeth eithriadol ar lannau Llyn Cocibolca, ac yng nghysgod llosgfynydd Mombacho. Bydd cyfle hefyd i fwynhau golygfeydd trawiadol lagŵn folcanaidd Apoyo. Am y tro cyntaf hefyd byddwn ni’n ymweld a’r pentref gwledig El Largatillo, i aros gyda theuluoedd.

pix: david mcknight

Y costau am y bythefnos gyfan yw £600, sydd yn cynnwys llety, bwyd a theithio o fewn y wlad. Bydd angen talu am y tocyn awyren hefyd. Ar hyn o bryd, maent rhwng £600 a £700, a gallwn helpu i’w archebu.

Byddwn hefyd yn trefnu dydd paratoi i’r grŵp cyn y daith. Bydd hyn o gymorth i chi gael y budd mwyaf o’r ymweliad. ¡ Buen viaje!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Ymgyrch Gefnogi Nicaragua Cymru, Tŷ Iorwerth, Ffordd y Sir, Penygroes, Gwynedd. LL54 6ES. 01286 882 134, benica@gn.apc.org

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s