gweithio yn galed yn nicaragua

Dau gylchlythyr newydd, gyda newyddion o Ganolbarth America a Nicaragua. A pheidiwch ag anghofio am ein noson Nicaragua ar Orffennaf 2il (gweler fan hyn).

Mae ProNica wedi gweithio yn Nicaragua ers talwm – mae’r Ymgyrch wedi bod yn bartner iddynt gyda gwaith Los Quinchos yn La Chureca. Mae’r cylchlythyr yn disgrifio nifer o brosiectau y mae’n eu cefnogi yn y wlad,gan gynnwys gwaith gyda phlant ac ar faterion iechyd. Mae’r cylchlythyr ar gael fan hyn).

201406newsletter-001-001Mae CAWN (Central America Women’s Network) wedi bod yn brysur unwaith eto, yn gweithio ar eu cylchlythyr newydd. Mae’n cynnwys crynodeb o waith ei bartneriaid, ac erthyglau sy’n dadansoddi effaith rhai o newidiadau cymdeithasol ac economaidd y rhanbarth ar ferched. Ymysg rhain y tro hwn mae un sy’n edrych ar effaith y ‘rhyfel ar gyffuriau’. Mae cylchlythyr Haf 2014 ar gael fan hyn.

Summer 2014 Newsletter-012-012

 

Yn gysylltiedig gyda gwaith CAWN a’i noson codi arian ac ymwybyddiaeth, mae’r mudiad ffeministaidd wedi cynhyrchu adroddiad sy’n edrych ar waith mudiadau merched yn Nicaragua sy’n defnyddio’r cyfryngau i herio machismo yno. Dyma’r papur briffio – Subverting Sexism: Using Socio Dramas to Socialise in Nicaragua. Mae’r gwaith Puntos de Encuentro, sy’n dangos yn y ffilm nos Fercher nesaf, yn un o’r mudiadau dan sylw yn y papur.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s