newyddion o nicaragua

Mae ein cyd-ymgyrchoedd wedi bod yn brysur dros y gwanwyn, yn cyhoeddi cylchlythyrau newydd.

Y cyntaf yw’r diweddaraf gan CAWN (Central America Women’s Network). Ymysg yr erthyglau mae sawl un am Nicaragua, yn cynnwys hanes cyfraith erthyliad yn y wlad, sefyllfa mudiadau merched a chymdeithas sifil yno, a gwybodaeth am effaith cloddio ar draws y cyfandir (gweler fan hyn ar gyfer y cylchgrawn).

Spring 2014 Newsletter-001-001

Ymddangosodd rhif 60 o gylchlythyr ENCA (Environmental Network for Central America) dros y gwanwyn hefyd. Mae ENCA wedi bod yn cynnig dadansoddiad arbennig o frwydrau amglycheddol culdir Canolbarth America ers yr 80au. Yn y cylchlythyr newydd mae diweddaraf am y gamlas rhwng y Caribi a’r Mor Tawel, y bygythiad gan y diwydiant olew i amglychedd bregus y rhanbarth, y frwydr gan weithwyr sigwr ar ol iddynt cael eu heffeithio gan bla-laddwyr, ac yn fwy cadarnhaol, llwyddiant cynllun Patio Saludable (Gerddi Cefn Iachus) i wella mynediad i fwyd yn Nicaragua. Gweler fan hyn amdano.

 

enca60-001-001

Yr olaf yw cylchlythyr NSC (Nicaragua Solidarity Campaign). Dyma’r ail o Nicaragua Now, sy’n dilyn yn ol-traed y Central America Report. Oherwydd y maint o newyddion a ddaw o Nicaragua, a’r diddordeb sy’n tyfu am y wlad, mae’r cylchgrawn ‘rwan yn canolbwyntio ar Nicaragua yn unig. Mae sawl erthygl sy’n adlewyrychu ennillion pobl gyffredin ers mae’r Sandinistas wedi bod wrth y llyw ers 2007. Yn Nicaragua Now 2 mae erthyglau am ynni adnewyddol, sefyllfa well i unedabu llafur, a chyfweliad gyda Carlos Fonseca Teran, a siaradodd yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr (gweler fan hyn).

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s