bluefields sound system 2

Mae’r Ymgyrch yn lansio apel newydd ar gyfer y flwyddyn newydd. Yn ystod 2014 rydym yn codi arian ar gyfer y Bluefields Sound System. ‘Rydym wedi ymweld sawl gwaith a’r BSS yn ystod ein teithio, y tro diwethaf ym mis Chwefror llynedd.

IMAG0891

Rocco. Llun: Haf Elgar

Y tro hwn cawsom dipyn o sioc, i glywed ‘Croeso i Bluefields’ gan Rocco, un o wirfoddolwyr y BSS. Treuliodd Rocco sawl blwyddyn yn Ne Cymru ar ddechrau’r degawd diwethaf. Teithiodd o gwmpas y clybiau, yn canu, a dysgu geiriau Cymraeg!

‘Rydym yn codi arian i helpu talu am waith gyda phobl ifanc a chynhyrchu cerddoriaeth Bluefields. Mae traddodiad cyfoethog o gerddoriaeth reggae, ac yn fwy diweddar HipHop. Gallwch glywed mwy ar wefan Bluefields Sound System fan hyn.

bss

I roi cyfraniad, ewch i’n tudalen codi arian fan hyn. I bob person sy’n rhoi rhodd o £25, mae’r BSS yn rhoi 2 CD i lawrlwytho (cysylltwch a ni i dderbyn y cod).

Ar yr un pryd mae’r Ymgyrch yn ceisio gwneud cysylltiadau rhwng y BSS a phrosiectau tebyg yng Nghymru. ‘Rydym wedi trafod y prosiect gyda chriw pobl ifanc Cellb ym Mlaenau yn barod. Fel modd o godi ymwybyddiaeth am Nicaragua, ac helpu codi arian tuag at y prosiect, mae Cellb wedi trefnu dangosiad o’r ffilm diweddar Big Boys Gone Bananas (gweler fan hyn). Bydd mwy o fanylion am y ffilm a’r achos mewn post arall yn fuan. Dyma’r manylion y noson:

Sesiwn-Capel

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s