tri cynnig…

Tri cyfle i ganfod mwy am beth sy’n digwydd yn Nicaragua ar hyn o bryd. Yn gyntaf, dewch draw i Ganolfan y Mileniwm i glywed Carlos Fonseca Terán yn siarad. Dyma’r manylion:

Nos Fercher, Rhagfyr 4, 6.30 tan 8.00
Ystafell David Morgan, Canolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd
Mae Ymgyrch Gefnogi Nicaragua yn cyflwyno Carlos Fonseca Terán, Adran Cysylltiadau Rhyngwladol y Sandinistas:
“Gwella safon bywyd pobl Nicaragua dan y Sandinistas – yr ail Chwyldro?”
gyda Côr Cochion Caerdydd

Yn ail, mae Nicaragua Solidarity Campaign newydd lansio Nicaragua Now (gweler fan hyn). Mae’r cylchgrawn yn cymryd lle Central America Report, sy’n adlewyrchu mwy o ddiddordeb yn yr wlad yn diweddar.

Nicaragua Now 1  (2)-001-001 Nicaragua Now 1  (2)-003-003Yn olaf, roedd cyfweliad gyda Francisco Campbell, Llysgennad Nicaragua i’r Unol Dalieithau, ar This is America, rhaglen ar PBS yn yr UDA. Mae Francisco yn dod o’r Arfordir, ac mae’n trafod y gamlas, ymysg pethau eraill.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s