pythefnos brysur ar y gweill/busy fortnight coming up

Bydd yr Ymgyrch yn cyfrannu at ddau ddigwyddiad yn y Gogledd dros y pythefnos nesaf. Ar Hydref 11 mae’r Ymgyrch yn darparu sesiwn blasu ein coffi, tecafé, yng nghyfarfod rhanbarthol Masnach Deg Cymru yn Llandudno. Yr wythnos wedyn, ar Hydref 19, mae’r Ymgyrch yn cynnal stondin a gweithdy, a darparu un o’r siaradwyr i agor Cynulliad y Werin ym Mangor. Mae’r manylion llawn isod.

The Campaign is contributing to two events in the North over the next fortnight. On October 11 the Campaign is providing a tasting session for our coffee, tecafé, in Fairtrade Wales’ regional gathering in Llandudno. The following week, on October 19, the Campaign will be running a stall and workshop, and providing one of the introductory speakers for Bangor’s People’s Assembly.

FTW social evening poster_PRINT-001-001

FTW social evening poster_PRINT-002-002

cynhadledd bangor cym fer 2cynhadledd bangor fer 2

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s