cofiwch! remember!

milan kundera

Diweddariad ar ddau post y mis hwn. Ddoe roedd pwt ar Radio Cymru am benblwydd 30 mlynedd Côr Cochion Caerdydd. Bydd yr Ymgyrch yn cynnal stondin yn eu dathliad ar Fedi 14 yng Nghaerdydd. Dyma’r cyfweliad ary  Post Cyntaf ddoe.

Updates on two recent posts. Yesterday there was an item on Radio Cymru about the 30th birthday of Côr Cochion Caerdydd. The Campaign will be running a stall during their celebrations on Sept 14 in Cardiff. Here’s the interview on Radio Cymru.

Mae cyswllt rhwng hyn a’r diweddariaid nesaf. Mae Dafydd Iwan yn cyfrannu at y darn ar Radio Cymru, ac mae’n perfformio dros y penwythnos yn El Sueño Existe ym Machynlleth (bydd yr Ymgyrch yno gyda’n stondin eto). Tynnom sylw at ddigwyddiadau arall sy’n digwydd yng Nghymru i gofio 40 mlynedd ers coup Pinochet. Mae manylion y dangosiadau ffilm ym mis Medi yn Theatr Clwyd ar gael nawr fan hyn.

There is a link between this and the next update. Dafydd Iwan contributed to the piece on Radio Cymru, and he is performing over the weekend in El Sueño Existe jn Machynlleth (the Campaign will also have a stall there). We drew attention to other events happening in Wales to mark 40 years since Pinochet’s coup. The film screenings in September at Theatr Clwyd can be found here.

Nostalgia-for-the-Light

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s