ich bin ein waliser

kurf

Dychmygwch. Dych chi’n mynd ling di long lawr y Kurfürstenstraße ym Berlin (wel, pam lai?).  Dych chi’n troi i mewn un o’r orielau yn yr ardal, ac wedyn dych chi’n gweld arddangosfa am gysylltiadau Nicaragua a Chymru (wrth gwrs). Efallai y byddech yn crafu eich pen llai na’r Berliner cyffredin!

Mae Dan Rees, arlunydd o Abertawe, yn byw a gweithio ym mhrifddinas yr Almaen yn awr. Cafodd y syniad ar gyfer yr arddangosfa ar ol iddo weld poster gan Grwp Gefnogi Nicaragua Merthyr o’r 80au, yn Amgueddfa Cyfarthfa yn y dre. Roedd grwp Merthyr un o 12 grwp ledled Cymru i gefnogi’r Nicaragua ar y pryd. Roedd yn un o’r grwpiau oedd yn gyfrifol am ffurfio’r ymgyrch cenedlaethol ym 1986.

rosa l

Teithiodd Dan i Nicaragua ar ddechrau’r flwyddyn i gasglu delweddau ar gyfer ei arddangosfa. Hefyd ymwelodd a’r Llyfrgell Genedlaethol i chwilio yn archifau’r Ymgyrch yno.

Yn ol yr arddangosfa (gweler fan hyn am fwy):

“Rees extends his on-going interest in Merthyr Tydfil and its legacy of labour organisation, post-industrial poverty and attendant issues of class and solidarity. Rees brings attention to how even during the painful years of deindustrialisation (with the last ironworks closing in 1987) Welsh organisers empathised with the struggles of Sandinista revolutionaries and worked to bring this into dialogue in their local community.”

mural dan

Mae Dan yn gobeithio i ddod gyda’r arddangosfa i Gymru rhywbryd. Yn y cyfamser cafodd Dan lawer o sylw gyda’i sioe yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd (gweler fan hyn). ‘Kelp’ yw ymdrech Dan i ‘ail-greu’ Bara Lawr ar gyfer y 21fed canrif, addas iawn i rywun sy’n dod o Abertawe, prifddinas Bara Lawr y Byd. (Am fwy gwrandwech ar gyfweliad gyda Dan ar Radio Wales fan hyn)

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s