13eg dirprwyaeth i nicaragua – rhan 2

miguel descoto

Padre Miguel D’Escoto

Ar ôl 4 diwrnod ar Arfordir y Caribi, dychwelodd y ddirprwyaeth i Arfordir y Môr Tawel i barhau gyda’i hymweliadau a chyfarfodydd. Cafodd y grŵp 2 diwrnod brysur ym Managua, yn cynnwys:

  • ymweliad â Los Quinchos, canolfan ar domen sbwriel La Chureca, i glywed am eu gwaith a’u trafferthion dros y flwyddyn ddiwethaf – fel llawer o fudiadau sy’n dibynny ar gefnogaeth ryngwladol, mae Los Quinchos wedi colli llawer o roddion a gweithwyr y llynedd
  • Cyfarfod arall gyda Domingo Perez o UNE, i drafod cysylltiadau ymarferol
  • Cyfarfod gyda Centro Estudios Internaciones, i drafod amrywiaeth rhywiol yn Nicaragua, a’i gwaith dros hawliau dynol
  • Cyfarfod ysbrydoledig gyda Padre Miguel d’Escoto, sylfaenydd Llyfrau Orbis, lledaenydd diwinyddiaeth rhyddhad; Gweinidog Tramor Llywodraeth y Sandinistiaid yn yr 80au; a Llywydd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y llynedd
  • Cyfarfod gyda Pedro Haslam, Gweindog dros Deulueodd, Cymuned, Cydweithfeydd ac Economi Cydweithredol, a esboniodd ymdrechion y Sandinistiaid i adfywio’r economi wledig a sefydlu sofraniaeth bwyd
  • Trafodaeth gyda Centro Humboldt, prif fudiad amgylcheddol y wlad, ar ynni adnewyddol
  • Cyfarfod gyda’r Movimiento Autonomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), i glywed eu pryderon am sefyllfa merched yn y wlad

mapa-La-Dalia-1

Treuliodd y ddirprwyaeth 2 ddiwrnod yng nghwmni Accion Medica Cristiana, partner Tearfund, i glywed am eu prosiectau bwyd. Yn ystod y 2 ddiwrnod cafodd y grŵp gyfarfod gyda Dr Teresa Bobadilla Castrillo, Dr Gerardo Gutierrez a Dr Francisco Gutierrez, gyda safbwyntiau ar ddatblygu cymuned a bwyd, sefyllfa merched yn y wlad, a phroblem cyffuriau ar draws Canolbarth America a’r effaith economaidd a chymdeithasol. Wedi bore o gyflwyniadau, teithiodd yr Ymgyrch gyda Dr Reyna Cordero i La Dalia, ardal awr i’r gogledd o Matagalpa. Ar ôl noson yng nghymuned ddiarffodd Santa Luz, ymwelodd y ddirprwyaeth a San Benito, i cwrdd ag aelodau’r gymuned, a chael ei tywys o gwmpas ffermydd coffi, a chinio a chyfarfod gyda thrigolion El Progresso.

san benito

El Progresso

Teithiodd y grŵp yn ôl i Matagalpa, i gwrdd  â hen gyfaill, Santiago Dolmus o CECOCAFEN, un o’r cydweithfeydd mwyaf yn Nicaragua. Rhoddodd esboniad eglur am fudd masnach deg, i gamau hanfodol i’w wneud yn fwy teg (mae’r roasters yn y gwledydd cyfoethog yn dal i gymryd y mwyafrif o’r arian), a sut mae’r economi gydweithredol yn datblygu yn Nicaragua, mewn amaethyddiaeth, ond hefyd yn y sectorau gwasanaethau a chynhyrchu.

Yn ôl ym Managua, gorffenodd yr amserlen swyddogol gyda dau o’r digwyddiadau gorau – ymweliad â La Chureca eto, i weld sut mae prosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Managua a Llywodraeth Sbaen wedi trawsffurfio’r domen sbwriel, gan gynnwys darparu 500 o swyddi mewn canolfan ail-gylchu; 250 o dai; ag ysgol a chanolfan gymunedol newydd; a chyflwyniad tour de force gan Dr Paul Oquist, Gweinidog dros Bolisiau Cenedlaethol, ar Gynllun Datblygu Cenedlaethol (dywedodd mwy nag un aelod o’r ddirprwyaeth nad ydy gwleidyddion Cymru yn gallu cyflwyno gweledigaeth mor gynhwysfawr am gyfeiriad y genedl).

Gorffenodd y daith gyda 2 diwrnod rhydd (a oedd yn cynnwys 2 gyfarfod). Treuliwyd y cyntaf yn Granada, yn ystod yr Wyl Farddoniaeth, a chyfarfod byr gyda Gioconda Belli, awdur  un o’r llyfrau gorau am Nicaragua, a’r ail yn Laguna de Apoyo, i nofio a gweld mwnciod howler, siopa yn hen farchnad Masaya, a chyfarfod gyda John ac Abigail (cyngorydd Sandinista ym Masaya) ar eu fferm.

Diolch i bawb a helpodd i drefnu’r daith, gan gynnwys Jaime, Liz, Johnny, Juliette a Guizell. Bydd cyfres o erthyglau eraill yn y dyfodol agos, yn seiliedig ar wybodaeth gan y ddirprwyaeth.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s