13eg dirprwyaeth i nicaragua – wythnos 1

dorothy

Newydd ddod yn ol o Arfordir y Caribi ddoe, ar ol wythnos o ymweliadau.

Ymysg y bobl dan ni wedi cwrdd a hwy roedd:

  • Jorge Capelan o Radio Primerisima, gyda trosolwg o’r sefyllfa yn Nicaragua, a rhai o’r gwelliannau roedd y Llywodraeth Sandinistaidd wedi eu cyflawni dros y 5 mlynedd ddiwethaf
  • Croeso yn y Cynulliad Cenedaethol gan Arturo Valdez AS, cyfarwyddwr Radio Zinica ym Bluefields, ymwelydd i Gymru yn 2001, a hen gyfaill i’r Ymgyrch
  • Cyflwyniad gan Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith yn Casa Ben Linder i internacionalistas ym Managua, am y frwydr iaith adre

Ar ol diwrnod a hanner ym Managua, hedfanodd y criw o ddeg o bobl i Bluefields, am 4 diwrnod ar Arfordir y Caribi. Roedd y rhaglen yn cynnwys:

  • cyfarfod gyda Johnny Hodgson, Ysgrifennydd Gwleidyddol y Sandinistiaid ar yr Arfordir, y person sy’n gyfrifol am gydlynu’r rhaglen ddatblygu yno, ac ymwelydd i Gymru yn 1989, 1998, a 2003.
  • cyfarfod gyda Bluefields Sound System, lle trafodwyd y posiblrwydd o gysylltiadau cerddorol gyda Chymru, a chefnogaeth gan yr Ymgyrch – un o’r aelodau o’r BSS yw Rocco, roedd yn byw ym Merthyr Tudful yn ystod y 2000au, a chwarae reggae mewn gigs ledled De Cymru!
  • cyfarfod gyda CEDEHCA, i drafod gwaith ieuenctid mewn cyd-destun awtonomi’r Arfodir
  • araith gan Ben Gregory mewn cyfarfod gyda 50 o aelodau UNE, undeb y sector cyhoeddus, i gryfhau’r cysyllitadau rhwng yr undeb ac UNSAIN Cymru
  • cyfarfod gyda Sheira Thomas, Vice Rector o Brifysgol cymunedol URACCAN

Wedyn aeth y ddirprwyaeth i Pearl Lagoon, pentref diarffordd, mewn cwch cyflym. Treuliwyd mwyafrif y diwrnod yn siarad ag aelodau Accion Medica Cristiana, partner Tearfund, am ei gwaith gyda phobl ifanc ac offeriaid, i weithio ar nifer o faterion lleol, yn cynnwys cyfiawnder rhyw a chyfiawnder hinsawdd.

Rhwng y sesiynau gyda’r AMC oedd cyfarfod gyda Noel Cambell o Black Farmers Back to the Land, a maer Pearl Lagoon, i drafod eu hymdrechion i ail-ddechrau’ r economi amaethyddol lleol, a’r her a phroblemau maent yn eu hwynebu.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s