hawliau merched canolbarth america dan sylw

Mae rhwydwaith sy’n flaenllaw yn brwydro dros hawliau merched yng Nghanolbarth America wedi cyhoeddi eu cylchlythyr diweddar.

Mae cylchlythyr CAWN yr Hydref ar gael fan hyn. Mae’n cynnwys sawl erthygl am Nicaragua, yn cynnwys dolen i adroddiad diweddar y rhwydwaith, Maternal Health, Reproductive Rights and the Criminalisation of Abortion (gweler fan hyn).

Er nad ydy’r adroddiad yn ffafriol i Lywodraeth bresennol Nicaragua, yn anhebyg i safbwyntiau mudiadau eraill, mae’n rhoi’r sefyllfa mewn cyd-destun polisiau gwledydd eraill y Rhanbarth, yn ogystal â  rhai o’r pethau mae Sandinistiaid wedi ei wneud i wella iechyd merched.

I gael mwy o ddadansoddiad am fater ethylu therapeutig yn Nicaragua, a pham mae mor anodd i newid y sefyllfa, gweler un o’n postiau ym Mehefin 2011 (fan hyn), gyda sawl cyfraniad gan Karla Jacobs.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s