Blewyn Glas….

Swyddfa Centro Humboldt, Managua. Llun: Christian Petersen

Mae un o’n cyfeillion yn Nicaragua wedi ennill gwobr ryngwladol llawn bri. Roedd Centro Humboldt (gweler fan hyn am fwy o fanylion) un o 25 mudiad ar draws y byd i ennill Gwobr Gyhydedd Rhaglen Datblygu’r Cenhedloedd Unedig.  Mae’r RDCU yn rhoi’r wobr pob 2 flynedd.

Cafodd Centro Humboldt y wobr am ei waith yn helpu cymunedau i ymdopi gyda sychder (gweler fan hyn). Dros y blynyddoedd mae Centro Humboldt wedi cwrdd ag aelodau dirprwyaethau’r Ymgyrch, i drafod newid hinsawdd, coedwigoedd Nicaragua, y gamlas rhwng-cefnforoedd, diogelwch bwyd a hawliau tir.

Bydd yr Ymgyrch yn ymweld â’r Centro Humboldt eto ym mis Chwefror, i gyfwnewid gwybodaeth am y her amgylcheddol sy’n wynebu Nicaragua a Chymru.

Aelodau’r Ymgyrch David McKnight a Ben Gregory gyda David Morales o Centro Humboldt, wedi trafod coedwigoedd Nicaragua

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s