pobl ifanc o flaen y gad

Mae 2 ymwelydd o Nicaragua yn dod i Ogledd Cymru yr wythnos nesaf, i gryfhau’r cysylltiadau rhwng Cymru a Nicaragua.

Ar Fehefin 27 fydd Arely Lopez ac Emerson Silva Urbina yn cwrdd ag undebwyr UNSAIN ym Mae Colwyn, ac wedyn yn siarad mewn cyfarfod cyhoeddus yng Nghanolfan Daniel Owen yn y nos. Trefnir y cyfarfod gan yr Ymgyrch ac Ymgyrch Hawliau Dynol America Ladin Clwyd.

Mae Arely ac Emerson yn aelodau o adran ieuenctid UNE, yr undeb sector cyhoeddus yn Nicaragua. Mae’r 2 yn cynrychioli UNE ar lefel uchel yn Nicaragua, ac yn rhyngwladol.

Cyfarfod Cyhoeddus

Nos Fercher, Mehefin 27, 7yh

Canolfan Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AB

Mae Arely ac Emerson wedi gwneud cyfweliad i esobonio pwrpas y taith:

Mae’r taith yn dod ar ol 2 flynedd o waith gan yr Ymgyrch, i weithio gyda UNSAIN i gefeillio UNSAIN Cymru gyda UNE ar arfordir y Caribi Nicaragua.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s