mae’r frwydr yn parhau

Ar ddydd Iau, bydd Ymgyrch Gefnogi Nicaragua Cymru yn dathlu 25 mlynedd o gefnogaeth i’r wlad Canolbarth America (meddai Ben Gregory). Mae hanes y degwad cyntaf wedi ei ddisgrifio yn y llyfr am hanes y cysylltiadau rhwng y ddwy wlad:

Ers hynny mae’r cysylltiadau wedi parhau i ddatblygu. Mae’r Ymgyrch wedi gwneud llawer o gysylltiadau tymor hir ar Arfordir y Caribi Nicaragua gyda mudiadau ac unigolion – yr URACCAN, CEDEHCA, Radio Zinica, ac unigolion fel Arturo Valdez, Johnny Hodgson a Miriam Hooker.

Rydym wedi gweithio ac ymgyrchu ar hawliau ieithoedd a hawliau tir, ac yn ddiweddar, ar hawl erthyl therapiwtig.

Mae’r Ymgyrch wedi codi ymwybyddiaeth ac arian tuag at sawl achos, yn cynnwys rhoddion i lyfr dwyieithog Creole/Sbaeneg, llety yn yr URACCAN, meithrinfa yn Jinotepe ar ol Corwynt Mitch, symud pentref ar y Rio Coco ar ol Mitch, cefnogi Cegin y Blant yn Bluefields, mast radio i Radio Zinica, a thros y 4 mlynedd diwethaf, rydym wedi codi £20,000 i gefnogi gwaith Los Quinchos yn La Chureca (gweler yma i gyfrannu).

Ers 1994 mae llawer o bobl o Nicaragua wedi dod i Gymru, yn cynnwys Johnny Hodgson, Miriam Hooker, Angelica Brown, Socorro Woods, Arturo Valdez, Alta Hooker, Cyril Omier, Susana Morales ac ym Mehefin, Domingo Perez o UNE. Y cysylltiad rhwng UNE a UNISON Cymru, wedi’i gadarnhau yn ystod yr Haf, yw’r enghraifft ddiweddaraf  o gefnogaeth.

Mae 80 o bobl wedi ymweld a Nicaragua ers 1994 o Gymru ar ein dirprwyaethau, gyda un arall ar y gweill yn Chwefror 2012 (gweler fan hyn).

Dyma rhai o’r negeseuon gan ein partneriaied a’n cyfeilllion yn Nicaragua. Mae ffilm byr arall gan David McKnight isod.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s