prif weinidog cymru i fynychu dathliad yr ymgyrch

Yr wythnos nesaf mae Ymgyrch Gefnogi Nicaragua Cymru yn dathlu 25 mlynedd o gefnogaeth. Lansiwyd yr Ymgyrch yng Nghaerdydd ym mis Hydref 1986. Yn fuan roedd 12 grwp lleol ledled Cymru, yn gweithio i gefnogi’r Chwyldro Sandinistaidd, a gwrthwynebu ymyrriad yr UDA yn Nicaragua (a sawl gwlad arall yn y rhanbarth).

a

Chwarter canrif wedyn ac mae’r gefnogaeth yn parhau. Mae’r cyd-destun yn hollol wahanol. Ym 1986 roedd Cymru dan  lach Thatcher, yn dioddef canlyniad methiant Streic y Glowyr. Yn Nicaragua roedd y Rhyfel yn dechrau brathu, gan arwain erbyn 1990 i golled y Sandinisitiad yn yr etholiad, ac 17 mlynedd yn y anialwch gwleidyddol.

Heddiw mae gan Gymru ei Llywodraeth ei hun, ond mae bygythiad newydd i wasanaethau a chymunedau Cymreig wedi ymddangos. Yn Nicaragua, enillodd y Sandinistiaid eto yn 2007, gyda Llywodraeth sydd wedi gwella ansawdd bywyd llawer o’r tlotaf yn y wlad yn y 5 mlynedd a ddilynodd. Mae’r etholiad yn Nicaragua mewn mis, sy’n bwysig i’r wlad, y rhanbarth a dyfodol ALBA.

Cynhelir y dathliad yn yr Adeilad Pierhead yng Nghaerdydd ar Hydref 6, gyda Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC a Chargé d’Affaires Nicaragua ym Mhrydain, Guisell Morales-Echaverry. Bydd Vaughan Gething AC yn cadeirio’r noson, gyda chyfraniadau gan Leanne Wood AC, a Julie Morgan AC, sydd wedi bod yn Nicaragua dwywaith.

Bydd cyfraniad hefyd gan David McKnight, sydd newydd dreulio 7 mis yn Nicaragua yn gwneud ffilmiau am ddigwyddiadau yn y wlad, ac arddangosfa o luniau Christian Petersen, ffotograffydd a dynnodd luniau gyda un o’r dirprwyaethau o Gymru i Nicaragua yn 2007.

Mae’r Ymgyrch yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n  digwydd yn y wlad, a’r problemau mae pobl gyffredin yn eu wynebu, yn arbennig oherwydd y drefn economaidd a gwleidyddol rhyngwladol annheg. Ond mae’r Ymgyrch yn cefnogi prosiectau bach hefyd. Ddwywaith – ym 1988 ac wedyn yn 1998 – cododd y grŵp ddegau o filoedd o bunnoedd i ateb argyfyngau ar ôl Corwynt Joan a Mitch.

Maent wedi cefnogi prosiectau tymor hir hefyd. Dros y 4 mlynedd diwethaf mae’r Ymgyrch wedi codi £20,000 i helpu Los Quinchos, canolfan sy’n gweithio gyda phlant sy’n byw a gweithio ar domen sbwriel Managua.

Eleni llwyddodd yr Ymgyrch i helpu dau undeb y sector gyhoeddus – UNISON Cymru a UNE yn Nicaragua – i efeillio. Hefyd maent wedi bod yn cefnogi cysylltiadau rhwng prifysgol ar Arfodir y Caribi yn Nicaragua, yr URACCAN, a Phrifysgol Bangor.

Er fod yr Ymgyrch yn un gymharol fach, rydym yn parhau oherwydd ymrwymiad y bobl sy’n mynd i Nicaragua ar ein dirprwyaethau,” meddai Ben Gregory, a fynychodd y cyfarfod cyntaf ym 1986. “Mae’n deyrnged i bobl Nicaragua, a’u gallu i ysbrydoli pobl wrth iddynt frwydro am fywyd gwell, yn eu cymunedau a’u gwlad.”

Fel rhan o’r dathliadau, bydd Gŵyl Ffilm Nicaragua yn y CeLL, Blaenau Ffestiniog, ar Hydref 15, a chyfarfod cyhoeddus gyda David McKnight ar Hydref 17 yn yr Wyddgrug. Mae’r Ymgyrch hefyd yn trefnu ei 12fed dirpwyaeth i Nicaragua ym mis Chwefror 2012.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s