yma o hyd

O Rwydwaith Nicaragua:

Eighteen indigenous Mayangna leaders in the North Atlantic Autonomous Region (RAAN) have graduated from a program to become proficient in their ancestral tongue offered by the Autonomous Regional University of the Nicaragua Caribbean Coast (URACCAN). The Mayangna are the smaller native group in the region dominated by the Miskito people. Indeed, one of the reasons the language is in danger of extinction in some Mayangna communities is that the Moravian Church conducts services in Miskito. As a result of work by the Institute for the Promotion and Investigation of Language and Culture (IPILC), of URACCAN, some Moravian churches are now offering church services in the Mayangna language. Music and storytelling in the Mayangna language are also being revived. Orlando Salomon said that it is now the responsibility of the leaders of the communities of Fruto de Pan, Dibakil, Kalmata, Musawas and others, who graduated from the program to see that the language does not disappear but rather that its use increases among the population. (La Prensa, Aug. 21)

Un o’r pethau fod yr Ymgyrch wedi gwneud ers ddechrau ein cysylltiad gyda Arfordir y Caribi yn Nicaragua yw edrych yn manwl ar ddatblygiadau i geisio achub ieithoedd yr Arfordir. Mae’r newyddion yr wythnos diwethaf am pobl Mayangna yn cam mawr ar gyfer y proses. Mae’r URACCAN, prifysgol cymunedol yr Arfordir, wedi bod yn canolog i gefnogi’r pobl cynhenid i achub eu ieithoedd a diwylliant. Mae solidarity wedi chwarae ei ran hefyd. Ymysg y pobl sydd wedi gweithio gyda’r Mayangna dros y blynyddoedd yw Jane Freeland, o Brifysgol Southampton a hen gyfaill ein Ymgyrch.

Ers 1994 mae llawer o Gymru wedi teithio i Nicaragua, i weld frwydr y pobl cynhenid ar yr Arfordir. Un ohonynt wedi bod Angharad Tomos, a siaradodd yng nghynhadledd El Sueno Existe am ddylanwad Nicaragua arni. Mae ESE newydd cyhoeddi cyfweliadau gan aelod o UNITE gydag Angharad, a gyda siaradwyr arall yn y Cynhadledd, Llysgenhad Venezuela, Samuel Moncada, a Dafydd Iwan. Gweler fan hyn ar gyfer y manylion.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s