25 mlynedd o gefnogaeth i nicaragua yng nghymru

I wlad lle mae rhyng-genedlaetholdeb yn pwysig, nad oes llawer o ddadansoddiad o le mae’r cefnogaeth yn dod. Yn ei haraith yn y Steddfod yn Wrecsam, dadlodd Ben Gregory, aelod Ymgyrch Cefnogi Nicaragua, nag oedd gwrthddywediad rhwng cenedlaetholdeb a chenedlaetholdeb yng Nghymru. Yn ddau astudiaeth, un gan aelod o’r mudiad heddwch, y llall gan aelodau Marcsaidd Cymru Cuba, roedd tystiolaeth i dangos fod cred rhyng-genedlaetholdeb ac mewn hunan-llywodraeth yn cryf iawn yng Nghymru.

Mae’r araith hefyd yn canolbwyntio ar gyfraniad Cymru a’r Cymry at frwydr Rhyfel Sbaen, yn frwydr yn erbyn caethwasiaeth, a’r cysylltiad gyda Paul Robeson. Mae’n edrych hefyd ar ddatblygiadau diweddar yng gefnogaeth ‘sifil’ i wledydd ar draws y byd, ond yn arbennig yn yr Affrig.

Mae’r araith llawn ar gael fan hyn: cefnogaeth i nicaragua

Ac oes neges i bobl heddiw? Un syml, gan neb llai na Super Furry Animals….

Ni yw y byd

Ni yw y byd

Glynwn fel teulu

Achod ni yw y byd.

Ni yw y byd

Dewch bawb ynghyd

Paratown am chwyldro

Achos ni yw y byd.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s