victor jara presente!

Mae 4ydd Gwyl El Sueno Existe ar y gweill, i gofio a dathlu cyfraniad Victor Jara at gerddoriaeth a gwleidyddiaeth Chile. Cynhelir yr Wyl ym Machynlleth ym mis Awst, gyda sesiynau trafodaeth gwleidyddol ar y dydd Gwener, a cheddoriaeth Cymreig a Rhyngwladol yn ystod gweddill y penwythnos. Am ragor o fanylion gweler fan hyn.

The 4th El Sueno Existe festival is coming up, to remember and celebrate the contribution of Victor Jara to Chile’s music and politics. The festival is being held in August, with political discussions on the Friday, and Welsh and International music for the rest of the weekend. For more details see here.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s