blas o nicaragua

Ddoe cynheliwyd y chweched taith gerdded noddedig er mwyn Nicaragua. Y tro hon aeth yr Ymgyrch i Gwm Prysor, at yr Arenig. Er fod criw bach oedd yna, cododd y taith dros £500, digon am fis arall o gefnogaeth i Los Quinchos, sy’n gweithio gyda phlant La Chureca. Yn awr mae’r digwydiad codi arian arall ar y gweill.

Bydd blas o Nicaragua yn dod i Benygroes yr wythnos nesaf , ac mae un o’r trefnwyr newydd ddod yn ôl o’r wlad, lle roedd hi’n gweithio ar brosiect dŵr glan i gymuned dlawd.

Cynhelir noson o fwyd Nicaraguaidd yng nghaffi y Crochan Blasus ar nos Fawrth, Gorffennaf 12, 6.30. Ar y fwydlen bydd bwyd tradoddiadol o Nicaragua – gallo pinto (ffa a reis), maduros (plantain/banana wedi ei ffrio), tortilla, ac i bwdin, cacen tres leches (tri llefrith). Mae tocynnau yn costio £12, gyda chyfraniad at apêl La Chureca, i helpu plant sy’n byw a gweithio ar domen sbwriel yn Nicaragua.

Mae tri person yn trefnu’r noson. Mae dau ohonynt, gwr a gwraig Ben Gregory ac Angharad Tomos, wedi bod yn Nicaragua sawl gwaith, ac wedi cael cysylltiad tymor hir gyda’r wlad. Ond mae’r trydydd yn berson eithaf newydd i’r wlad yng Nghanolbarth America. Mae Mari Jones, 18, o Benygroes, yn gyn-ddisgybl Ysgol Dyffryn Nantlle, sydd wedi bod yn gweithio yn Nicaragua cyn dechrau coleg yn yr Hydref.

“Teithiais Ganolbarth America am dri mis a hanner o Chwefror i Fai eleni, yn gwirfoddoli a chrwydro o dref i dref,” meddai Mari. “Mi dreuliais dair wythnos mewn pentref bach yng Ngogledd Nicaragua ger Esteli yn byw gyda theulu a gweithio ar brosiect dŵr yn y dydd.”

“Ni welais erioed dlodi mor eithafol cyn mynd i Nicaragua,” meddai Mari. “Nid oedd gan y tai ddŵr tap na thrydan ac roedd dillad y plant yn garpiau. Roeddwn yn gwirfoddoli gyda’r elusen Raleigh, ac roedd 15 arall o bobol ifanc o Ewrop yno gyda mi yn gweithio. Llwyddom i dyllu dwy ffynnon 10 metr i’r ddear, adeiladu a smentio tanc dwr yn ogystal a chysylltu 6 tap i dai’r teuleuoedd.”

“Cefais brofiad bythgofiadwy, a hoffwn gario mlaen i gefnogi’r wlad a’i phobl wedi fy ymweliad byr.Felly rwyf wedi ymuno gydag Ymgyrch Gefnogi Nicargua Cymru a rydym am gynnal noswaith o fwyd a choffi o’r wlad ar y 12fed o Orffenaf. Noson i godi arian tuag at y plant ar domen sbwriel La Chureca fydd hi. Rydym yn byw bywydau mor foethus yma a chredaf ei bod yn ddyletswydd arnom i feddwl ychydig am y rhai llai ffodus na ni – yn ogystal â chael llond bol o fwyd blasus!!”

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s