ymwelydd une yng nghaerdydd ym mis mehefin

Cyfarfod

Nos Fercher, Mehefin 22, 7yh

Unison Cymru, Custom House St, Caerdydd

Trefnwyd gan Ymgyrch Cefnogi Nicaragua Cymru ac Unison Cymru

Mae’r Ymgyrch wedi bod yn gweithio am sawl mlynedd i greu cyswllt rhwng Unison Cymru a’r undeb sector cyhoeddus, UNE. Mewn egwyddor mae Pwyllgor Rhyngwladol Unison Cymru wedi penderfynu i gyfeillio gyda UNE, ac mae’n trafod y camau ymarfeol ar hyn o bryd. Mae’r cam nesaf yn dod ym mis Mehefin, pan mae Domingo Perez, Ysgrifennydd Cyffredionol UNE yn ymweld a Caerdydd.

Mae Domingo wedi anfon gwahoddiad personol i’r gyfarfod o Nicaragua, wedi ei ffilmio gan aelod yr Ymgyrch, David McKnight. Gweler ei wahoddiad.

Mae’r llywodraeth Sandinistaidd wedi trawsffurfio’r amodau ar gyfer undebau yn Nicaragua, a’i gallu i drefnu. Ysgrifennodd yr Ymgyrch am y sefyllfa sy’n wynebu undebau cyhoeddus ar ol ein ymweliad yn 2009. Gweler yr erthygl llawn undeb.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s